Rasadni centri

U mogućnosti smo ponuditi izradu i montažu rasadnih centara za sve namjene: za proizvodnju cvijeća, povrća, ukrasnog bilja, jagoda itd. Svoje proizvode u mogućnosti smo prilagoditi zahtjevima kupca a do sada smo instalirali na desetine rasadnih centara u regionu.
U mogućnosti smo ponuditi i besplatnu edukaciju za korisnike Iplas rasadnih centara te posjetu najvećem rasadnom centru u Njemačkoj, Hrvatskoj, Holandiji.
Kao izvrsnu saradnju ističemo naš partnerski odnos sa rasadnim centrima: MK SADNICE HRVATSKA (www.mk-sadnice.com ), MK Jungpflanzen Germany (www.mk-jungpflanzen) i  Vreugdenhil B .V. Holandija ( www.plkwvreugdenhil )