Izgradnja rasadnog centra u Busovači

Firma Iplas doo Gračanica završila je instalaciju rasadnog centra za korisnika Šume središnje Bosne Busovača.
Više